Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn K4DEF thể tích thùng hàng 10m3 giảm giá sốc tới 10%

Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn K4DEF thể tích thùng hàng 10m3 giảm giá sốc tới 10%

Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn K4DEF thể tích thùng hàng 10m3 giảm giá sốc tới 10%