Xe tải Deawoo 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 6X2 giảm giá sốc tới 10% trên toàn quốc

Xe tải Deawoo 14 tấn thùng mui bạt - KC6C1 6X2 giảm giá sốc tới 10% trên toàn quốc

Xe tải Deawoo 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 6X2 giảm giá sốc tới 10% trên toàn quốc