Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 giảm giá sốc

Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt - KC6C1 giảm giá sốc

Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 giảm giá sốc